gpg.cz  | Gnu Privacy Guard (GnuPG) - complete and free replacement for PGP.


GPG.CZ
Server klíčů
vyhledání klíče
odeslání klíče

Informace o GnuPG
GnuPG server
download GnuPG
GnuPG Handbook
Historie GnuPG

Odkazy
OpenPGP Alliance
PGP International

   

Vyhledání PGP klíče

Volby vyhledávání:
při vyhledání zobrazit PGP fingerprint

Vyhledání PGP klíče podle jména, e-mailové adresy nebo KeyID:

Např: 0xB9F8D6D9, user@domain.com
   

Jak odeslat PGP klíč na server?

 1. Vytvořte zálohu svého privátního klíče a uložte ji na bezpečném místě. Privátní klíč budete potřebovat, pokud se později rozhodnete odvolat platnost (revokovat) klíč.
  Export privátního klíče lze udělat příkazem: gpg --armor --export-secret-keys user@domain.cz >user-sec.asc
   
 2. Vyexportujte veřejný klíč do formátu ASCII (ascii-armor).
  S GPG pomocí příkazu: gpg --armor --export user@domain.cz
   
 3. Jste-li si jistí, že víte co děláte, odešlete klíč do sítě keyserverů pomocí formuláře zde.


Copyright ©2015 Trusted Network Solutions